Gfinity Elite Series Stats – Tom B

Player: Tom B
Tournament Series: Gfinity Elite Series

Season Player GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time
1Tom B031600.00000.00001.00001.0000033.29

Tom B - Splits* (Regular Season)

Season Round R Win R Loss RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
11001200.00000.00001.00001.00033.67
120102000033.00
121001000028.00
131101000038.00

Tom B - vs. Characters (Regular Season)

Season Player vs. GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
1Tom BCammy0102000028.00
1Tom BLaura0102000036.00
1Tom BR Mika011200.00000.00001.00001.00035.00

Tom B - vs. Opponents (Regular Season)

Season Player Opponent GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time
1Tom BHurricane010200000028.00
1Tom BLuffy011200.00000.00001.00001.0000035.00
1Tom BVzurk010200000036.00

Tom B - Using Characters (Regular Season)

Season Player Character GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
1Tom BCammy031600.00000.00001.00001.00033.29

Tom B - Totals (Postseason)

Season Player GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time

Tom B - Splits* (Postseason)

Season Round R Win R Loss RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time

Tom B - vs. Characters (Postseason)

Season Player vs. GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time

Tom B - vs. Opponents (Postseason)

Season Player Opponent GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time

Tom B - Using Characters (Postseason)

Season Player Character GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time