Gfinity Elite Series Stats – Ki11er7

Player: Ki11er7
Tournament Series: Gfinity Elite Series

Season Player GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time
2Ki11er7133710.33310.33301.00010.6670047.10
4Ki11er7123410.33310.33310.66710.6670039.57

Ki11er7 - Splits* (Regular Season)

Season Round R Win R Loss RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
21001311.00011.000010.00066.25
22011200.00000.00001.00001.00035.67
221001000047.00
23111100.00000.00001.00001.00026.00
41001200.00000.00001.00001.00044.00
42011100.00000.00001.00001.00036.00
42101011.00011.0000037.00
4311010010.00010.00036.00

Ki11er7 - vs. Characters (Regular Season)

Season Player vs. GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
2Ki11er7Akuma112300.00000.00001.00010.66742.60
2Ki11er7Dhalsim011211.00011.0000056.33
2Ki11er7Rashid0102000044.50
4Ki11er7Cammy102010.50010.50001.00001.00036.50
4Ki11er7Karin021400.00000.00010.50010.50040.80

Ki11er7 - vs. Opponents (Regular Season)

Season Player Opponent GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time
2Ki11er7Confz112300.00000.00001.00010.6670042.60
2Ki11er7Keftaroz010200000044.50
2Ki11er7Nightcross011211.00011.000000056.33
4Ki11er7Irissia102010.50010.50001.00001.0000036.50
4Ki11er7One Step Layered021400.00000.00010.50010.5000040.80

Ki11er7 - Using Characters (Regular Season)

Season Player Character GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
2Ki11er7Akuma123510.33310.33301.00010.66747.75
2Ki11er7Necalli0102000044.50
4Ki11er7Akuma123410.33310.33310.66710.66739.57

Ki11er7 - Totals (Postseason)

Season Player GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time

Ki11er7 - Splits* (Postseason)

Season Round R Win R Loss RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time

Ki11er7 - vs. Characters (Postseason)

Season Player vs. GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time

Ki11er7 - vs. Opponents (Postseason)

Season Player Opponent GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Clutch W Clutch L Time

Ki11er7 - Using Characters (Postseason)

Season Player Character GW GL RW RL 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time