Gfinity Elite Series Australia – Season 2, Week 3, Melbourne Order vs. Perth Ground Zero, November 18, 2018

Melbourne OrderPerth Ground Zero
42
Match Totals
Team GW RW 50CB 25CB Time
Melbourne Order4101346.62
Perth Ground Zero2623
Team Totals - Melbourne Order
Team Player GW GL RW RL 50CB 50BL 25CB 25BL Time
Melbourne OrderCamzace2041000042.40
Melbourne OrderROF2041102142.80
Melbourne OrderTravis Styles0224021253.33
Team Totals - Perth Ground Zero
Team Player GW GL RW RL 50CB 50BL 25CB 25BL Time
Perth Ground ZeroGhost Chips2042202153.33
Perth Ground ZeroRupps0214011242.80
Perth Ground ZeroSyo0214000042.40
Match Log
Game Round Winning Team Winning Player Character Losing Team Losing Opponent Character RW Health 50CB 25CB Time
11Melbourne OrderCamzaceMenatPerth Ground ZeroSyoIbuki1510048
12Melbourne OrderCamzaceMenatPerth Ground ZeroSyoIbuki1500052
21Melbourne OrderTravis StylesBoxerPerth Ground ZeroGhost ChipsDictator1510041
22Perth Ground ZeroGhost ChipsDictatorMelbourne OrderTravis StylesBoxer1500048
23Perth Ground ZeroGhost ChipsDictatorMelbourne OrderTravis StylesBoxer1501035
31Melbourne OrderROFBirdiePerth Ground ZeroRuppsR Mika1510050
32Melbourne OrderROFBirdiePerth Ground ZeroRuppsR Mika11000018
41Perth Ground ZeroGhost ChipsDictatorMelbourne OrderTravis StylesBoxer1251174
42Melbourne OrderTravis StylesBoxerPerth Ground ZeroGhost ChipsDictator1250055
43Perth Ground ZeroGhost ChipsDictatorMelbourne OrderTravis StylesBoxer1250067
51Perth Ground ZeroRuppsR MikaMelbourne OrderROFBirdie1250056
52Melbourne OrderROFBirdiePerth Ground ZeroRuppsR Mika1500041
53Melbourne OrderROFBirdiePerth Ground ZeroRuppsR Mika1251149
61Melbourne OrderCamzaceMenatPerth Ground ZeroSyoIbuki1250048
62Perth Ground ZeroSyoIbukiMelbourne OrderCamzaceMenat1510019
63Melbourne OrderCamzaceMenatPerth Ground ZeroSyoIbuki1510045
Player Season Totals To Date
Team Player GW GL GW% RW RL RW% 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
Melbourne OrderBug210.667430.57100.00000.00010.80010.80037.43
Melbourne OrderCamzace201.000410.80000.00000.00001.00001.00042.40
Melbourne OrderROF420.6671070.58810.10030.30040.69240.63645.47
Melbourne OrderTravis Styles420.6671070.58810.10010.10040.69230.75052.47
Perth Ground ZeroFreeser130.250470.36420.50020.50030.40020.50052.45
Perth Ground ZeroGhost Chips201.000420.66720.50020.50001.00010.66753.33
Perth Ground ZeroRupps240.333780.46730.42920.28630.57120.71453.40
Perth Ground ZeroStaticz201.000401.00030.75030.75001.00001.00059.00
Perth Ground ZeroSyo130.250370.30000.00000.00001.00001.00040.40
Team Season Totals To Date
Team MW ML GW GL GW% RW RL RW% 50CB 50CB% 25CB 25CB% 50BL 50CL 25BL 25CL Time
Melbourne Order301250.70628180.60920.07140.14390.74380.75046.50
Perth Ground Zero128100.44422240.478100.45590.40960.66750.72250.83